< Tilbake
Brannvern

Her finner du:

- branninstruks for Hoffsgrenda borettslag

- sjekkliste for egenkontroll i leiligheten

Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med disse dokumentene. Branninstruksen henger også på oppslagstavla i alle oppgangene.

Borettslaget utstyrer leilighetene med røykvarslere og slukkeutstyr. Årlige kontrolleres slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier av kompetent personell. Det informeres da også generelt om brannvern.

Alle beboerne må sørge for å holde røykvarslere og slukkeutstyr i orden og tilgjengelig til enhver tid utover den årlige kontrollen. Oppstår det skader eller mangler på utstyret så meld fra til styret dersom det ikke lar seg ordne av beboer.