Praktisk info for Hoffsgrenda BRL

Brannvern

Her finner du: - branninstruks for Hoffsgrenda borettslag? - sjekkliste for egenkontroll i leiligheten Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med disse dokumentene. Branninstruksen henger også på oppslagstavla i alle oppgangene. Borettslaget utstyrer leilighetene med røykvarslere og slukkeutstyr. Årlige kontrolleres slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier av kompetent personell. Det informeres da også generelt om brannvern. Alle beboerne må sørge for å holde røykvarslere og slukkeutstyr i orden og tilgjengelig til enhver tid utover den årlige kontrollen. Oppstår det skader eller mangler på utstyret så meld fra til styret dersom det ikke lar seg ordne av beboer.