Praktisk info for Hoffsgrenda BRL

Generalforsamling, styrearbeid og protokoller

Generalforsamling holdes om våren hvert år. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes ved behov. Alle andelseiere kalles inn til generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.

Styret har faste møter den andre tirsdagen hver måned.

Protokoller fra generalforsamlinger sendes alltid ut til alle andelseiere.

Etter ønske fra generalforsamlingen vil protokoller fra generalforsamlinger og forenklede protokoller fra styremøtene legges ut på et lukket område på nettsidene våre.

Styret kan kontaktes ved hjelp av kontaktskjema nederst på siden.