< Tilbake
Lov, vedtekter og husordensregler
Her finner du
- lenke til Borettslagsloven,
- borettslagets vedtekter og
- borettslagsets husordensregler
- mal for søknad om dyrehold
- mal for søknad om bruksoverlating

Borettslagssloven.
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1960-02-04-2 https://lovdata.no/lov/2003-06-06-39