Praktisk info for Hoffsgrenda BRL

Lov, vedtekter og husordensregler

Her finner du - lenke til Borettslagsloven, - borettslagets vedtekter og - borettslagsets husordensregler - mal for søknad om dyrehold - mal for søknad om bruksoverlating Borettslagssloven. https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1960-02-04-2 https://lovdata.no/lov/2003-06-06-39