Praktisk info for Hoffsgrenda BRL

 • OM Hoffsgrenda Borettslag

  Her finner du "basisinformasjon" om borettslaget:
  - Velkomstbrev for nye beboere
  - Informasjon om selskapet og bygningsmasse
  - Grunnkart
  - Oversikt over blokker og leiligheter
  - Info om forsikring.
  - Kontaktinformasjon til vaktmester, rørlegger ved akutt vannlekasje, m.m.
  Les mer
 • Online registrering av gjesteparkering

  Vi kan nå registrere gjesteparkering på nettet. Hvis du får gjester som synes det er vanskelig å bruke skjermen i garasjen kan du gjøre registreringen selv.

  Gå til http://parkering.hoffsgrenda.no/ og logg inn med brukernavn hoffsgrenda og passord 12345. Skriv inn skilt/kjennemerke på bilen og angi parkeringstid. Hvis du også legger inn mobilnummer vil du få en kvittering på SMS.

  Merk at løsningen ikke ser så bra ut på mobiltelefon ennå, dette vil bli rettet av leverandøren. Hvis du snur skjermen ser det bedre ut.

  I vår gjestegarasje tilbys dermed en universelt utformet registreringsløsning som ikke forutsetter bruk av automat eller annen fysisk innretning på parkeringsstedet, men som den parkerende ved hjelp av mobiltelefon eller annen teknologi kan betjene fra motorvognen.
  Les mer
 • Lov, vedtekter og husordensregler

  Her finner du
  - lenke til Borettslagsloven,
  - borettslagets vedtekter og
  - borettslagsets husordensregler
  - mal for søknad om dyrehold
  - mal for søknad om bruksoverlating

  Borettslagssloven.
  https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1960-02-04-2 https://lovdata.no/lov/2003-06-06-39
  Les mer
 • Hoffsgrenda Barnehage

  Hoffsgrenda Borettslag leier ut lokaler til Hoffsgrenda Barnehage.

  Hoffsgrenda Barnehage har som formål å drive barnehage for barn av andelseiere bosatt i borettslaget. Barnehagen holder til i Skøyen Terrasse 21 med inngang fra baksiden/terrassen. Barnehagen har barn i alderen 1-6 år med inntil 18 plasser avhengig av alderssammensetning. Åpningstid er 07.45 -16.45. Stengt i juli samt i romjulen og påske.

  Søknad og mer informasjon finnes på nettsidene til Oslo Kommune:

  https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-i-oslo/hoffsgrenda-borettslagsbarnehage/

  Barnehagens vedtekter kan lastes ned her:
  Les mer
 • Brannvern

  Her finner du:
  - branninstruks for Hoffsgrenda borettslag?
  - sjekkliste for egenkontroll i leiligheten

  Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med disse dokumentene. Branninstruksen henger også på oppslagstavla i alle oppgangene.

  Borettslaget utstyrer leilighetene med røykvarslere og slukkeutstyr. Årlige kontrolleres slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier av kompetent personell. Det informeres da også generelt om brannvern.

  Alle beboerne må sørge for å holde røykvarslere og slukkeutstyr i orden og tilgjengelig til enhver tid utover den årlige kontrollen. Oppstår det skader eller mangler på utstyret så meld fra til styret dersom det ikke lar seg ordne av beboer.
  Les mer
 • Oppussing - krav og veiledning

  Her finner du følgende informasjon:
  - Oppussing - hva må beboer sjekke (før tiltak iverksettes)
  - Beboerveiledning - rehabilitering av våtrom og kjøkken
  - Vedlikeholdsansvaret - veiledning
  - Plan og Bygg - svar om søknadsplikt
  - OBOS advokatene - svar om kostnadsfordeling ved fasaderehabilitering
  - Bolig og Miljø - om planendringer
  - OBOS Bladet - om planendringer
  - Tilbudsskjema dører
  Les mer
 • Generalforsamling, styrearbeid og protokoller

  Generalforsamling holdes om våren hvert år. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes ved behov. Alle andelseiere kalles inn til generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.

  Styret har faste møter den andre tirsdagen hver måned.

  Protokoller fra generalforsamlinger sendes alltid ut til alle andelseiere.

  Etter ønske fra generalforsamlingen vil protokoller fra generalforsamlinger og forenklede protokoller fra styremøtene legges ut på et lukket område på nettsidene våre.

  Styret kan kontaktes ved hjelp av kontaktskjema nederst på siden.
  Les mer
 • Annen praktisk info

  Her finner du informasjon om
  - Avfallshåndtering
  - Garasjeplasser
  - Nøker, calling-anlegg og postkasseskilt
  - TV og internett
  - Sentralvarme, varmtvann og ventilasjon
  Les mer