Praktisk info for Hoffsgrenda BRL

 • OM Hoffsgrenda Borettslag

  Her finner du "basisinformasjon" om borettslaget:

  - Velkomstbrev for nye beboere

  - Informasjon om selskapet og bygningsmasse

  - Grunnkart

  - Oversikt over blokker og leiligheter

  - Info om forsikring.

  - Kontaktinformasjon til vaktmester, rørlegger ved akutt vannlekasje, m.m.

  - Info om Kontakt og kommunikasjon i Hoffsgrenda borettslag

  Les mer
 • Online registrering av gjesteparkering

  Vi kan nå registrere gjesteparkering på nettet. Hvis du får gjester som synes det er vanskelig å bruke skjermen i garasjen kan du gjøre registreringen selv. Gå til http://parkering.hoffsgrenda.no/ og logg inn med brukernavn hoffsgrenda og passord 12345. Skriv inn skilt/kjennemerke på bilen og angi parkeringstid. Hvis du også legger inn mobilnummer vil du få en kvittering på SMS. Merk at løsningen ikke ser så bra ut på mobiltelefon ennå, dette vil bli rettet av leverandøren.

  Hvis du snur skjermen ser det bedre ut. I vår gjestegarasje tilbys dermed en universelt utformet registreringsløsning som ikke forutsetter bruk av automat eller annen fysisk innretning på parkeringsstedet, men som den parkerende ved hjelp av mobiltelefon eller annen teknologi kan betjene fra motorvognen.

  Les mer
 • Lov, vedtekter og husordensregler

  Her finner du
  - lenke til Borettslagsloven,
  - borettslagets vedtekter og
  - borettslagsets husordensregler
  - mal for søknad om dyrehold
  - mal for søknad om bruksoverlating

  Borettslagssloven.
  https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1960-02-04-2 https://lovdata.no/lov/2003-06-06-39
  Les mer
 • Personvern i Hoffsgrenda Borettslag

  I forbindelse med drift av borettslaget behandler styret personopplysninger om andelseiere, andre beboere, ansatte hos samarbeidspartnere og lignende.

  Nedenfor finner du borettslagets personvernerklæring og spørsmål og svar om GDPR.

  Les mer
 • Hoffsgrenda Barnehage

  Hoffsgrenda Borettslag leier ut lokaler til Hoffsgrenda Barnehage.

  Hoffsgrenda Barnehage har som formål å drive barnehage for barn av andelseiere bosatt i borettslaget. Barnehagen holder til i Skøyen Terrasse 21 med inngang fra baksiden/terrassen. Barnehagen har barn i alderen 1-6 år med inntil 18 plasser avhengig av alderssammensetning. Åpningstid er 07.45 -16.45. Stengt i juli samt i romjulen og påske.

  Søknad og mer informasjon finnes på nettsidene til Oslo Kommune:

  https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-i-oslo/hoffsgrenda-borettslagsbarnehage/

  Barnehagens vedtekter kan lastes ned her:
  Les mer
 • Brannvern

  Her finner du:
  - branninstruks for Hoffsgrenda borettslag?
  - sjekkliste for egenkontroll i leiligheten

  Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med disse dokumentene. Branninstruksen henger også på oppslagstavla i alle oppgangene.

  Borettslaget utstyrer leilighetene med røykvarslere og slukkeutstyr. Årlige kontrolleres slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier av kompetent personell. Det informeres da også generelt om brannvern.

  Alle beboerne må sørge for å holde røykvarslere og slukkeutstyr i orden og tilgjengelig til enhver tid utover den årlige kontrollen. Oppstår det skader eller mangler på utstyret så meld fra til styret dersom det ikke lar seg ordne av beboer.
  Les mer
 • Oppussing - krav og veiledning

  Her finner du følgende informasjon:

  - Oppussing - hva må beboer sjekke (før tiltak iverksettes)

  - Beboerveiledning - rehabilitering av våtrom og kjøkken

  - Vedlikeholdsansvaret - veiledning

  - Plan og Bygg - svar om søknadsplikt

  - OBOS advokatene - svar om kostnadsfordeling ved fasaderehabilitering

  - Bolig og Miljø - om planendringer

  - OBOS Bladet - om planendringer

  - Tilbudsskjema dører

  - Spørsmål og svar om beboertilpasninger

  Les mer
 • Skøyen Vest Søppelsug og pågående tvist med Nedre Silkestrå Borettslag

  • Hoffsgrenda borettlag er knyttet til- og er sameier i SVS, sammen med fire andre borettslag/-sameier.

  • Casinetto borettslag har vært «stille deltaker» siden 2018. Dette innebærer at deltakeren er fritatt for driftskostnader i gjenværende avtaleperiode (frem til 31.12.2026) og sørger for egen avfallsløsning. Dette var begrunnet i at det ble oppnådd enighet om at det ikke var økonomisk rasjonelt å opprettholde driften for Casinettos del.

  • En annen deltaker i sameiet, Nedre Silkestrå borettslag (heretter NSB), har fra mai 2019 ønsket å bli en «stille deltaker» på lik linje med Casinetto. Dette har ført til en tvist mellom NSB og øvrige aktive sameiere siden NSB ikke er i en "tvunget situasjon" slik som Casinetto var. Det er ikke identifisert større investeringsbehov eller urimelig høye driftskostnader per dags dato.

  • Per november 2021 er status at partene står langt fra hverandre når det gjelder beskrivelse av driftssituasjonen,  det avtalerettslige innholdet og de økonomisk vurderingene.

  • Ettersom NSB misligholder sine betalingsforpliktelse ovenfor SVS fra mai 2021 til tross for gjentatte forsøk på å vise at det ikke er rettslig grunnlag for dette, er det tatt ut søksmål til tingretten for rettslig prøving av tvisten. Søksmål ble levert 24. november 2021.

  • Styret i Hoffsgrenda mener at det er synd at det er nødvendig å gå til dette skrittet - spesielt med tanke på den omfattende korrespondansen som har vært i saken. Løsning utenfor rettslig prøving kunne vært oppnådd dersom NSB ikke hadde misligholdt sine nåværende betalingsforpliktelser. Det vises til dokumenter vedlagt.

  Les mer
 • Generalforsamling, styrearbeid og protokoller

  Generalforsamling holdes om våren hvert år. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes ved behov. Alle andelseiere kalles inn til generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.

  Styret har faste møter den andre tirsdagen hver måned.

  Protokoller fra generalforsamlinger sendes alltid ut til alle andelseiere.

  Styret kan kontaktes ved hjelp av kontaktskjema nederst på siden.

  Les mer
 • Annen praktisk info

  Her finner du informasjon om

  - Avfallshåndtering

  - Garasjeplasser

  - Nøker, calling-anlegg og postkasseskilt

  - TV og internett

  - Sentralvarme, varmtvann og ventilasjon

  Les mer